PRESSEMELDING
Nytt system vekker oppsikt
Boligbyggelagene i Trondheim og Tromsø var først ute i Norge med neste generasjons vedlikholdsplanleggingssystem for web og håndholdte enheter, da systemet ble lansert i juni 2012. Nå er de første tilbakemeldingene fra kundene kommet.

Siden lanseringen har boligbyggelagene arbeidet med å spisse produktet, teste dette ytterligere og følge opp boligbyggelag og boligselskap som vurderer å ta produktet i bruk.

-        Vi sier at vi var først ute rett og slett fordi dette er neste generasjon av et verktøy som de fleste boligbyggelag og boligselskaper stort sett kjenner som et papirprodukt. Slik ting har vært til i dag har det vært relativt kostbart for boligselskapene å skaffe seg et godt verktøy for vedlikeholdsplanlegging. Med overgangen til nett, og at man under registreringen av data på plassen som befares har gått over til å bruke håndholdte enheter, har kostnadsbildet bedret seg vesentlig. Det samme har fleksibiliteten i systemet, forteller teknisk sjef i TOBB Asgeir Sandnes.

Utviklingen av det nye systemet Plussplan er støttet av Innovasjon Norge, og er vurdert som et produkt med stort potensiale og nedslagsfelt. Hovedgrunnen er målsømmen som er gjort mot boligselskaper. Boligbyggelagene sitter på en unik kompetanse knyttet til de fleste former for boligselskaper, og spesielt bygningsmassen i borettslag man selv har etablert og forvaltet.

-        Vår kunnskap om boligselskaper er det som gjør dette systemet helt unikt. Vi kjenner til de utfordringer og ansvar som styrene i boligselskapene står ovenfor, og vi kjenner typen bygningsmasse de har ansvar for. Styrets ansvar i forhold til bygningsmassen er som kjent regulert juridisk, og av erfaring vet vi det kan være vanskelig for mange i styrene å ha full oversikt over kostnader og tilstandsgrad på egen bygningsmasse. Verktøyet er skapt for å lette arbeidshverdagen til styrene gjennom til enhver tid å gi dem relevant status og prisgrunnlag, uttaler teknisk sjef i TBBL Roy Jakobsen.

Systemets kundegruppe er todelt. Den ene er boligselskapene, og den andre er boligbyggelagene som skal selge produktet videre til sine kunder forteller Sandnes.

-        Vi har utviklet en løsning som vi tror er den beste for begge grupper. Både gjennom å ha sikret en svært god arbeidsflyt for boligbyggelagene, men ikke minst i brukervennligheten for de tillitsvalgte i boligselskapene.

Systemet er utviklet sammen med selskapet ReSight AS i Harstad, og har de siste månedene vært til utprøving med virkelige caser for å teste at produktet kan levere det som loves.

-        Tilbakemeldingene så langt er svært positive. Spesielt ser vi at vårt særlige fokus på brukervennlighet og arbeid med prisdatabasen har truffet rett. Tanken har vært at du på en lett måte skal få tilgang til de referansetallene du trenger for budsjettering og oversikt. Vi har følt at vi på en god måte har løst dette, og brukt mye tid og ressurser på å få dette på plass. I vår strategiske vurdering er dette noe av det primære som er viktig for boligselskapene i deres daglige virke. Da er det jo ekstra hyggelig at kundene er enige i dette og kommer med dette som uoppfordret tilbakemelding til oss, avslutter teknisk sjef TBBL, Roy Jakobsen.


For mer informasjon kan følgende kontaktes:
Roy Jakobsen, teknisk sjef TBBL: Mobil – 
+47 94 84 56 66 E-post: roy.jakobsen@bonord.no
Asgeir Sandnes, teknisk sjef TOBB: Mobil -  +47
930 68 404 E-post:  asgeir.sandnes@tobb.no


www.aktiweb.no
mangadexmangadex